Galventus
C/Alcalde Fandiño, 4 Entlo.1 36959, Moaña Pontevedra
info@galventus.es
Tl: +34 986 315 199
Nave
Pol. Ind. sete Pías R/ María Pita, Parc. 58c
info@galventus.es
Tl: +34 986 198 682
Back

Formación para a mellora da cualificación das persoas traballadoras en sectores estratéxicos para empresas galegas

Desenvolveranse 2 accións formativas na que participarán 9 e 9 traballadores.

A Consellería de Economía, Emprego e Industria, ven de concedernos unha subvención para o desenrolo de 2 accións formativas que permitirá mellorar a cualificación dos nosos traballadores. Estas accións formativas, de carácter especializado, son:

2018/004500_código XXSEAD0013 – Loita Contra Incendios, Manexo manual de Cargas, Risco eléctrico e Plans de Emerxencia e Auto protección

2018/004506_ código XXSEAD0014 – Loita Contra Incendios, Manexo manual de Cargas, Risco eléctrico e Plans de Emerxencia e Auto protección

Expediente: TR31 0A-2018/000232-0

A formación, de carácter teórico práctico, permitirá mellorar o desempeño dos nosos traballadores, ao tempo que impulsa as nosas áreas de traballo. Esta formación impartirase entre no ano 2019, de xeito que se produza un maior aproveitamento por parte dos traballadores.

Accións formativas para a mellora da cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas nos sectores estratéxicos da economía galega. Formación impartida ao abeiro da ORDE do 7 de decembro de 2018, pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á formación de persoas traballadoras ocupadas en sectores estratéxicos para as empresas galegas, cofinanciadas polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á primeira convocatoria (código de procedemento TR310A).

Enmarcada no obxectivo temático 8 do Regulamento da UE: promover a sustentabilidade e a calidade no emprego e favorecer a mobilidade laboral, a prioridade de investimento 8.5: a adaptación dos traballadores e traballadoras, as empresas e o empresariado ao cambio, e o obxectivo específico 8.5.1: adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado laboral, así como mellorar a súa situación contractual para garantir o seu mantemento no emprego e permitir a súa progresión profesional, polo que a entidade beneficiaria deberá debera observar as obrigas que leva consigo esta cofinanciación, establecidas na orde de convocatoria da axuda.

comunicacion_GALVENTUS
comunicacion_GALVENTUS